Aktivity

Plánované aktivity v II.polroku školského roka 2008/09 :

    ZIMNÉ VILOMENINY - medzitriedne zábavné hry na snehu a so snehom
    KARNEVAL - spoločná veselica detí a učiteliek v maskách
    VÍTANIE JARI - zhotovenie a vynášanie Moreny
    ČAROVNÉ VRETIENKO -    školské kolo prehliadky v recitácii
    DEŇ ZEME -    turistická vychádzka do lesa, environmentálne hry
    STAVANIE MÁJA-    májová veselica v školskej záhrade
    MOJA MAMA - slávnostné posedenie s kultúrnym programom
    MDD -     týždeň detských hier a radosti
    MALÍ ŠPORTOVCI - detský aerobic na školskom dvore
    O NAJZDATNEJŠIEHO ŠKÔLKÁRA - letná športová olympiáda
    DANOVÁ – pobyt detí v škole v prírode
    SLADKOSTI ZÁVISLOSŤOU - prevencia u detí v oblasti životosprávy
    O VTÁKOVI  KULIŠIAKOVI - divadelné rozprávkové predstavenie
    DNI MLIEKA - týždeň zdravej výživy
    AHOJ ŠKÔLKA-ŠKOLA VOLÁ - slávnostná rozlúčka predškolákov s MŠ

ROZLÚČKA S LETOM – patrí už tradične k aktivitám, ktoré sú v MŠ neoddeliteľnou súčasťou spolupráce s rodinou. Aj tohtoročné septembrové dopoludnie prispelo k vzájomnému spoznávaniu rodičov, detí a učiteliek pri zábave, opekaní a zhotovovaní strašidiel z tekvíc rôznych tvarov, veľkostí a farieb. Tekvice sa v ich rukách menili na tvorivé a udivujúce výtvory, ktoré boli vystavené v priestoroch MŠ.

V septembri  navštívila našu MŠ „PANI JESEŇ“, ktorá pre deti pripravila zaujímavé a zábavné úlohy v každej triede. Pani jeseň bola k deťom štedrá a za splnené úlohy každé dieťa odmenila medailou a jabĺčkom.

Je dvanásť mesiacov v roku a každý má svoje čaro. Október, ktorý je občas pochmúrny hýri krásnymi farbami prírody, voňavými plodmi ovocia, lietajúcimi šarkanmi , či padajúcimi gaštanmi. Tento krásny jesenný čas patrí aj tým, ktorí prežívajú svoju jeseň života. Deti najstarších vekových skupín vyjadrili náklonnosť, úctu a lásku na POSEDENÍ SO STARÝMI RODIČMI , ktoré bolo spojené s pohostením a kultúrnym programom.

Čarovná jeseň ponúka pestrú paletu farieb a plodov. To nás inšpirovalo, aby sme v rámci projektu “Európskeho dňa rodičov a škôl“ pozvali a zapojili rodičov do vzdelávacieho procesu ich detí zorganizovaním TVORIVEJ DIELNE . Rodičia v príjemnej atmosfére tried boli zapojení do zmysluplnej činnosti so svojimi deťmi a v spolupráci so svojimi učiteľkami vytvárali umelecké diela z ovocia a zeleniny.


MIKULÁŠ – k predvianočnej decembrovej atmosfére patrí – najmä pre tých najmenších – Mikuláš. Chcete vedieť ako jeho návštevu, aspoň symbolickú  zvládli vaše ratolesti?
Deti v každej triede Mikuláša privítali pesničkou alebo básničkou a po sľube, že už budú dobré, ich Mikuláš obdaroval sladkosťami.

VIANOCE – pre mnohých z nás patria medzi najkrajšie sviatky roka. Kto by ich nemal rád. Všade je krásna atmosféra, vôňa ihličia, ľudia sú k ľuďom akýsi milší. Urobíť radosť inému a nájsť si čas, je tradícia, ktorá vytvára to skutočné čaro. Aj my spolu s deťmi sme to skutočné čaro pripravili vianočným posedením pre rodičov. Deti prezlečené za vločky, zvieratká, koledníkov okúzlili svojich divákov. V závere každého vystúpenia pri stromčeku na deti čakalo milé prekvapenie – vianočné darčeky.

Začiatkom februára sme opäť privítali v našej MŠ hercov z DIVADLA BABADLA , ktorí nedočkavým deťom zahrali rozprávku  „O vtákovi Kulišiakovi“. Zaujímavá rozprávka s veselými kulisami a rekvizitami sa deťom páčila. Deti sa s hercami rozlúčili radostným potleskom.

S fašiangovým obdobím sme sa v každej triede v polovici februára rozlúčili veselým KARNEVALOM. Deti spolu s učiteľkami si triedy v predstihu karnevalovo vyzdobili a spolu s rodičmi si pripravili masky. Po predstavení masiek nasledovala veselá zábava spojená s občerstvením a odmeňovaním nápaditých karnevalových masiek.  


Newsletter

Pre prihlásenie k odberu noviniek zadajte Vašu e-mailovú adresu.