História

       Brány  Materskej školy sa slávnostne prvykrát otvorili 17. novembra 1983. Bolo to spoločné zariadenie 4 tried a 2 oddelení jaslí. p. Chovancová bola prvá riaditeľka spoločného zariadenia. V školskom roku 1984/85  sa funkcie riaditeľky ujala p. Agnesa Kavková, ktorá pôsobila v tejto funkcii do roku 1991. 1. júla 1991 bola do funkcie riaditeľky menovaná p. Emília Verbová. 31. októbra 1994 ukončili svoju činnosť posledné detské jasle v meste Stropkov.   V školskom roku 1995/96 sa do bývalých priestorov jaslí presťahovala 2-triedna materská škôlka z Ul. Hlavnej v Stropkove, ako samotná MŠ.     

       Zriadovateľom MŠ je od 1.7.2002 mesto Stropkov. Dňa 2. septembra 2004 došlo k spojeniu 4 materských škôl (MŠ na Ul. A. Hlinku 3, MŠ na Ul. A. Hlinku, MŠ na Ul.Bokšanskej, MŠ na Ul. Vranovskej) do jedného subjektu s názvom Materská školy  Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov, ktorej súčasťou sú dve elokované triedy na Ul. Bokšanskej  Ul. Vranovskej. V roku 2004 bola do funkcie riaditeľky po výberovom konaní menovaná p. Nataša Kasanderová.

Newsletter

Pre prihlásenie k odberu noviniek zadajte Vašu e-mailovú adresu.