Školská jedáleň


Informácie pre rodičov

       Školská jedáleň v Materskej škole na Ul. Andreja Hlinku 1762/11 pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre svojich stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva. Zároveň stravné jednotky sú pripravované s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.
       V prípade potreby, v školskej jedálni je možnosť pripravovať diétne jedlá pre detí, u ktorých podľa posúdenia lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva.


Zamestnanci školskej jedálne:

   Viera Kuzmovičová vedúca školskej jedálne,    tel: 054 7181216
   Mária Palidrabová hlavná kuchárka
   Mária Ripperová kuchárka
   Dana Dubasová    kuchárka
   Anna Buráková kuchárka

 

 

Newsletter

Pre prihlásenie k odberu noviniek zadajte Vašu e-mailovú adresu.