Základné informácie

 

Materská škola na Ul. Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove je bez právnej subjektivity. Prevádzkuje celkovo 7 tried, z toho 5 tried v budove na Ul. A. Hlinku 1762/27, 1 elokovanú triedu na ulici Bokšanskej a 1 elokovanú triedu na ulici Vranovskej. Celkový počet zaradených detí na školský rok 2008/2009 je 147. Prevádzka MŠ je od 6.30 h. do 16.30 h. a v elokovanej triede na ul. Vranovskej je od 8.30 h. do 15.00 h.
 
 
Zriaďovateľ školyMesto Stropkov
Riaditeľka školyNataša Kasanderová
Zástupca riaditeľa školyMilada Gombárová
Vedúca školskej jedálneViera Kuzmovičová
Adresa školyUl. Andreja Hlinku 1762/27, 091 01 STROPKOV
Telefónne číslo054 7422677
Počet pedagogických zamestnancov školy14
Počet nepedagogických zamestnancov školy8
Počet zamestnancov školskej jedálne5
Sezónny kurič1

 

 

Newsletter

Pre prihlásenie k odberu noviniek zadajte Vašu e-mailovú adresu.